image description

Velkommen på vores site
"Vi servicerer en lang række store og mellemstore erhvervsvirksomheder i Danmark samt privatkunder.

Du vil møde en anderledes tænkende virksomhed – en virksomhed, der drives af kundernes behov, og som har succes med det."

  Tom Mortang
Indehaver, Advokat (H)

Om Mortang Advokater

Spalte 1: 

MORTANG ADVOKATER er en moderne advokatvirksomhed med en klar vision:

KUNDETILFREDSHED

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for.

Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

MORTANG ADVOKATER blev i 1998 stiftet af advokat Tom Mortang, som havde en enkelt sag i sit arkivskab og ingen medarbejdere. Siden har Tom Mortang, med flair for fuld service og godt håndværk, opbygget en solid advokatvirksomhed med 40 ansatte, som i 2013 håndterede ca. 36.000 sager bestående af primært erhvervsrelaterede forhold og advokatinkasso.

Efter at det i den nye Retsplejereform blev vedtaget at nedlægge en række retskredse, købte MORTANG ADVOKATER Domhuset i Hørsholm.

Spalte 2: 

De ca. 1.000 historiske kvm i det gamle Domhus har efterfølgende gennemgået en total renovering og huser i dag advokatvirksomheden.

Renoveringen er sket, således at faciliteterne lever op til moderne krav om arbejdsmiljø og med respekt for, at ”huset” har fungeret som Domhus siden 1897.

Arkitekturen og omgivelserne er unikke og i høj grad med til at skabe livskvalitet i dagligdagen for vores medarbejdere og for vores klienter, når de besøger os.

I vores daglige virke lægger vi afgørende vægt på tillid og respekt, kollegial adfærd og en stærk fællesskabsfølelse.

Succes er for os et stærkt fællesskab mellem kompetente kollegaer, som tilsammen kan levere den optimale ydelse til vores klienter.

Se Mortang Advokaters privatlivspolitik her.