Fast ejendom og Miljøret

Spalte 1: 

Fast ejendom er et område præget af en omfattende og meget kompleks lovgivning. Hos MORTANG ADVOKATER har vi stor erfaring med og indgående kendskab til ejendoms- og byggebranchen. Vi har ekspertise inden for alle aspekter af området og yder kvalificeret og kvalitetsbevidst rådgivning.

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

Hos MORTANG ADVOKATER rådgiver vi både private og erhvervsdrivende om køb og salg af fast ejendom.

Endvidere rådgiver vi andelsboligforeninger om køb og salg af ejendomme, stiftelse af andelsboligforeninger samt opløsning af andelsboligforeninger i forbindelse med salg.

MORTANG ADVOKATERS rådgivning omfatter alle aspekter vedrørende fast ejendom, så som opkøb af jordområder, køb og salg, miljø- og energiforhold, gennemgang af eventuelle servitutter og hæftelser på ejendommen og undersøgelser og udarbejdelse af aftalegrundlag for erhvervelse eller videresalg.

Desuden vejleder vi om fortrydelsesret og advokatforbehold, lejeforhold, naboretlige forhold, finansiering og skat, kurssikring og renteforhold, tilstandsrapporter og ejerskifteforsikring, loyal oplysningspligt og mangelsansvar.

Spalte 2: 

Vi yder rådgivning til både bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere i entrepriseforhold og medvirker ved større bygge- og anlægsarbejder.

Derudover håndterer vi miljøretlige spørgsmål i forbindelse med vores generelle rådgivning og udførelse af retssager.

EJENDOMSUDVIKLING

Inden for ejendomsudviklingsområdet yder vi rådgivning til udbydere, projektudviklere, ejendomsbrugere og investorer i forbindelse med etablering af ejendomsprojekter.

Vi bistår med etablering og rådgivning omkring andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt rådgivning af almene boligorganisationer, valg af selskabsform og stiftelse heraf, projektrådgivning samt omstrukturering, omdannelse eller opløsning af selskaber, varsling af forbedringer af ejendom/lejemål og flytteopgørelser.