Retssager og voldgift

Spalte 1: 

RETSSAGER OG VOLDGIFT

MORTANG ADVOKATER varetager alle former for tvister af forretningsmæssig og privat karakter ved både de almindelige domstole og de administrative klageorganer.

Vores advokater møder jævnligt i retssager og har derfor stor erfaring med tilrettelæggelse og gennemførelse af hovedforhandlinger, samt alle praktiske og juridiske rammer omkring en retssag, ligesom de har et indgående kendskab til domstolens praksis. Dermed har de også stor ekspertise i at præsentere sagen for domstolen eller voldgiftsretten, herunder hvordan man skal tackle voldgiftsretternes meget forskellige arbejdsform.

Spalte 2: 

Vores rådgivning omfatter alle faser i en tvist, hvilket vil sige alt fra overvejelser forud for sagens anlæg, rådgivning om processuelle risici og mulighed for alternative konfliktløsningsmetoder, til bevisførelser og sagsøkonomi.

Vi sætter os altid grundigt ind i den pågældende virksomheds forretning og virkemåde, vurderer de juridiske og økonomiske aspekter med tilknytning til sagen og fremdrager de økonomiske, forretningsmæssige og personlige konsekvenser, der kan være forbundet med gennemførelsen af et eventuelt sagsanlæg.