Entrepriseret

Spalte 1: 

Hos MORTANG ADVOKATER har vi bred erfaring i rådgivning af klienter inden for alle aspekter af anlægs- og byggebranchen.
Vores rådgivning er målrettet mod bl.a. entreprenørselskaber og private bygherrer og omfatter forhandling af entreprisekontrakter, rådgiveraftaler, aftaler med under-entreprenører og leverandører samt løbende rådgivning under entreprisens gennemførelse.

Spalte 2: 

I byggesager rådgiver vi om teknik og projektudvikling samt indhentning af tilbud, køb, salg og leje af grunde og ejendomme.
Endvidere bistår vi ved udarbejdelse og gennemgang af rådgiverkontrakter, entrepriseaftaler, partneringaftaler og konsortieaftaler, ligesom vi er kompetente til at vejlede omkring forsikringsforhold, finansiering og sikkerhedsstillelse samt syns- og skønssager.