Forsikrings- og erstatningsret

Spalte 1: 

Forsikrings- og erstatningsretsområdet er et centralt område med en ikke ubetydelig mængde sager.

Endvidere er erstatnings- og forsikringsretlige forhold i dag relevante på en lang række områder både i privatlivet og erhvervslivet, og der er derfor en tæt sammenhæng mellem disse to fagområder. De erstatningsretlige regler er ofte afgørende for, om en skade er forsikringsdækket, men samtidig har de forsikringsretlige regler og kontraktsvilkår også betydning for, om der er dækning af forsikringen for en bestemt skade.

Spalte 2: 

Hos MORTANG ADVOKATER er tvistløsning en af vores kernekompetencer, og vi har stor erfaring med retssager inden for fagområdet. Sagerne behandles grundigt og effektivt, og vi sørger hele tiden for at holde vores klient orienteret om sagens udvikling.

Vores rådgivning omfatter alle aspekter inden for fagområdet bl.a. livsforsikring og pensionsforsikring samt vurdering af muligheden for at få medhold i erstatningssager.