Om organisationen

Spalte 1: 

MORTANG ADVOKATER består af en juridisk afdeling samt en inkassoafdeling. Herudover er der en større gruppe af studerende tilknyttet begge afdelinger. Der hersker en uformel tone og en flad virksomhedsstruktur, hvor døren altid er åben hos alle.

Det er vigtigt at have et godt samarbejde i hele virksomheden, og at alle er fleksible og kan yde bistand til mange forskellige arbejdsopgaver.

Spalte 2: 

Det sociale samvær og fællesskabet prioriteres højt igennem jævnlige arrangementer og rejser.

Målet er at have glade og tilfredse medarbejdere - det kræves der for at have glade og tilfredse klienter.