Indledning

Spalte 1: 

Hos MORTANG ADVOKATER yder vi primært rådgivning til erhvervsklienter, men rådgiver dog også private. Vi har stor erfaring inden for rådgivning af virksomheder, offentlige myndigheder, institutioner og fonde. Vi har en uformel omgangstone, men lægger stor vægt på kvaliteten i vores arbejde og går aldrig på kompromis med faglighed, troværdighed og andre klassiske dyder. Vi tror på, at det er vigtigt at inddrage integritet og kollegialitet i løsningen af tvister. Derfor har vi flere uddannede mediatoradvokater, som ofte formår at løse tvister i mindelighed til fordel for begge parter.

Spalte 2: 

Vores arbejdsgange er meget klientorienterede, og vi lægger vægt på løbende inddragelse og orientering af klienten. Derudover har vi et indgående kendskab til klienternes virksomheder og organisation, da dette er nødvendigt for at yde den optimale rådgivning af vores klienter. Alle klienter er tilknyttet en ansvarlig advokat, som besidder en solid generalistviden, men som samtidig kan inddrage andre advokaters relevante specialviden, således at sagen altid bliver løst af den advokat, som har de bedste kvalifikationer inden for det pågældende område.