Erhvervs- og selskabsret

Spalte 1: 

ERHVERVSRET

Et af MORTANG ADVOKATERS hovedarbejdsområder er rådgivning om erhvervsretlige forhold, og MORTANG ADVOKATER har en solid erfaring og ekspertise inden for de juridiske fagområder, som har betydning for erhvervslivet.

Vi yder både rådgivning til selskaber og aktionærer om alle erhvervs- og selskabsretlige problemstillinger.

Vores advokater behersker alle de grundlæggende juridiske færdigheder, som relaterer sig til erhvervsrådgivning for erhvervslivet, og vores advokater rådgiver også om specialområder såsom køberetlige, kontraktretlige, erhvervs- og produktansvarsretlige samt forhandler- og agentaftaleretlige forhold.

Erhvervsrådgivningen omfatter også generel rådgivning og sparring inden for diverse forretningsmæssige emner.

SELSKABSRET

MORTANG ADVOKATER rådgiver om alle områder af selskabsretten, herunder aktieselskabs- og anpartsselskabsret og særlige forhold vedrørende interessentskaber, kommanditselskaber og andre selskabskonstruktioner.

Spalte 2: 

Vi har en omfattende ekspertise inden for alle selskabsrettens områder og rådgiver både store koncerner og selskaber ejet af enkeltpersoner.

I forbindelse med virksomhedsopstart rådgiver vi bl.a. om valg af selskabsform, herunder kapital- og hæftelsesforhold, selskabsstiftelse, etablering og strukturering af virksomheden, konstituering, m.m.

Efterfølgende håndterer vi bl.a. forholdet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen såvel som overholdelsen af anden offentligretlig regulering og er behjælpelige med forberedelse og deltagelse i generalforsamlinger, samt ved kapitalforhøjelse og -nedsættelse og ved ændringer af vedtægtsforhold, m.m.

Endeligt bistår vi ved selskabers ophør samt ved virksomhedssammenslutninger og spaltninger.

Med udgangspunkt i den erfaring vi har opbygget gennem, årene samt den ekspertise vores advokater besidder, kan vi sikre vores klienters særlige behov og interesser samtidigt med, at vi er opmærksomme på særlige karakteristika inden for det brancheområde, hvor vores klient arbejder. Dermed kan vi yde værdifuld professionel rådgivning, så vores klienter undgår de fleste juridiske problemstillinger.