Advokat inkasso

Spalte 1: 

Vi tillader os at påstå, at vi er branchens mest kvalitetsbevidste inkassopartner.

MORTANG ADVOKATER har gennem mange år sat en ære i at udvikle og levere det optimale inkassoprodukt til det danske erhvervsliv. Vi beskæftiger mere end 40 højt kvalificerede medarbejdere, hvoraf ca. 22 arbejder direkte med inkasso.

Vi har for mange år siden integreret det bedste fra inkassobranchen med det bedste fra advokatbranchen. Som et resultat heraf er al udenretlig behandling i dag gratis for vores klienter, samtidig med, at sagerne straks fortsættes retligt, når dette er aftalt og det vel at mærke altid til en fast pris.

  • Inkassosagerne behandles af et advokathus fra start til slut,
  • Klienten tilknyttes en fast kontaktperson,
  • Alle sager vurderes(scores) og anbefales i forhold til et retligt forløb,
  • Klienten får adgang til vores website, hvor porteføljen kan følges dagligt.

Gennem årene er det blevet en selvfølge for os at være opdateret på den seneste teknologiske udvikling, hvilket blandt andet i dag gør os i stand til at håndtere en hvilken som helst størrelse inkassoportefølje. Vores systemer er 100% integreret med RKI, CVR og CPR, hvilket er absolut nødvendigt for at kunne behandle inkassosager seriøst.

Spalte 2: 
Video

For at kunne imødekomme såvel lovmæssige som vores klienters til stadighed skiftende krav har vi siden 2001 valgt at udvikle vores egne IT-systemer til håndtering af inkassosager. Dette gør os i stand til med kort varsel at ændre procedurer og arbejdsgange, når der er behov herfor. Sagsforløbet planlægges i samarbejde med vores klient, således at forventningerne er afstemt fra samarbejdets start.

Som udgangspunkt har vi ikke noget standard inkassoprodukt, idet næsten alle inkassoporteføljer skal behandles forskelligt - kun ved at tage højde for porteføljernes forskellighed kan man behandle dem alle korrekt. Således er vi også meget fleksible i vores produktstruktur, fordi vi justerer os i forhold til markedsvilkårene.

Vi anser det som en selvfølge at synliggøre vores resultater over for vores klienter. Resultatet kan vises i form af inddrivelsesprocenter (ofte kaldet løsningsprocenter) og - hvad der er mere relevant – afregningsprocenter, hvilket vil sige, det beløb der afregnes over for klienten efter fradrag af alle omkostninger i forbindelse med inkassationen.

Mortang Advokater repræsenterer nogle af de største virksomheder i Danmark.

Kontakt inkassochef Lars Nordberg for yderligere information lhn@mortang.dk