Opstart af virksomhed

Spalte 1: 

MORTANG ADVOKATER har stor erfaring og ekspertise med rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed, og vi rådgiver vedrørende alle juridiske aspekter inden for dette område. Derudover har nogle af vores advokater en økonomisk uddannelse, hvorfor vi også kan yde rådgivning om økonomiske og ledelsesmæssige forhold.

Vi bistår bl.a. klienter i vurdering af, hvilken selskabsform og koncernopbygning, der passer bedst til deres specifikke forretningskoncept. Derudover omfatter rådgivningen bistand til udarbejdelse af de relevante dokumenter i forbindelse med virksomhedsetableringen. Dette kan være stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen, markedsføringstiltag og udarbejdelse af kontrakter.

MORTANG ADVOKATER bistår med finansiering og kapitalfremskaffelse samt med udarbejdelse af de fornødne investeringsaftaler og kapitalindskudsdokumenter.

VALG AF VIRKSOMHEDSFORM

MORTANG ADVOKATER rådgiver i valg af virksomhedsform, idet dette kan være en kompliceret og sammensat proces. Der lægges vægt på individuel rådgivning i tæt samarbejde med klienten, da dette giver mulighed for at tage hensyn til virksomhedens situation og visioner på såvel kort som lang sigt.

Spalte 2: 

I forbindelse med opstart af en virksomhed, skal det vurderes, om der skal stiftes en enkeltmandsvirksomhed eller et aktie- eller anpartsselskab. Dette har stor betydning, idet det er afgørende for, hvorvidt deltagernes hæftelse er begrænset til deres indskud, eller om de hæfter personligt for virksomheden.

Til forskel for en enkeltmandsvirksomhed er deltagernes hæftelse i aktie- og anpartsselskaber begrænset til deres indskud. Eftersom disse selskaber hæfter begrænset, hæfter de kun med den formue, der er oparbejdet i selskabet, dvs. deres egenkapital. Det karakteristiske ved disse selskabsformer er, at der er flere end én deltager i selskabet.

Derudover er de skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser forskellige alt efter valg af virksomhedsform, og det er overordentlig vigtigt, at selskabets skatteplanlægning bliver hensigtsmæssig.

Det er vores opfattelse, at en virksomhed sikres den bedste start, når nytænkning og innovation kombineres med solid erfaring.