Erhvervslejeret og lejeret

Spalte 1: 

Hos MORTANG ADVOKATER har vi et indgående kendskab til lejelovgivningen, herunder både lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven. Et meget stort antal kontraktsforhold er omfattet af lejelovgivningens regler, der ofte er ufravigelige. Hertil kommer, at lejeforhold indirekte ofte vil være afgørende for værdifastsættelsen af ejendomme med udlejede lokaliteter.

Lejeretten er et vanskeligt område at forstå, og lejeretlige fejlvurderinger kan ofte have store økonomiske konsekvenser. Lejeretlige problemer kræver derfor den kyndige vurdering og ekspertise, vi kan tilbyde hos MORTANG ADVOKATER. Vi vejleder både om erhvervslejeret, privat lejeret og almen lejeret.

ERHVERVSLEJERET

MORTANG ADVOKATER rådgiver både større og mindre erhvervsudlejere/lejere samt administratorer af erhvervsejendomme i forbindelse med udlejning til andet end beboelse.

MORTANG ADVOKATER har stor erfaring med erhvervslejeret og behersker derfor alle kernekompetencer inden for dette område.

Vi tilbyder bl.a. at bistå med indgåelse og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter, forhandlinger ved afståelse af lejemål, gennemførelse af lejeforhøjelse eller nedsættelse, udarbejdelse af drifts- og varmeregnskaber samt erstatningsopgørelse ved fraflytning.

Spalte 2: 

Desuden rådgiver vi i forbindelse med erhvervelse og drift af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, samt om konfliktløsning og vilkårsændringer i forbindelse med lejekontrakter, ligesom vi gennemfører retssager inden for alle erhvervslejeretlige områder.

Som klient hos MORTANG ADVOKATER vil De således opleve en kombination af solid faglig viden om fast ejendom og fokusering på Deres behov for at sikre optimal rådgivning.

LEJERET

Et konkret lejeretligt problem løses bedst og billigst ved, at sagen fra starten gribes rigtigt an. Mange lejesager kan afsluttes hurtigt, hvis blot de relevante oplysninger bringes for dagen, og eventuelle misforståelser ryddes af vejen. Hos MORTANG ADVOKATER har vi den ekspertise, der skal til for at foregribe eventuelle lejeretlige problemstillinger, ligesom vi har stor erfaring i den praktiske håndtering af lejeretlige sager.

Vores rådgivning omfatter bl.a. hjælp til at vurdere, hvornår en udlejer har ret til at udsætte en lejer, samt hvordan dette gøres korrekt, lejeaftalers indgåelse og ophør, vedligeholdelse af det lejede og forbedringer heraf samt lejereguleringer, m.m.