Tom Mortang

Titel: 

Indehaver, Advokat (H), Mediator

(+45) 45766200

-

PA & SEKRETÆR

Sekretær: Gitte Brendstrup
Sekretær tlf: (+45) 45766200

TOM MORTANG

Tom Mortang beskæftiger sig med erhvervsrådgivning i bred forstand med hovedvægt på selskabsretlig rådgivning og konfliktløsning samt bestyrelsesarbejde. Han arbejder endvidere med insolvensret, herunder rekonstruktioner af nødlidende virksomheder samt som egentlig procedureadvokat i både retssager og voldgiftssager.

Tom Mortang grundlagde i 1998 MORTANG ADVOKATER, der i dag beskæftiger 40 medarbejdere, og Tom Mortang har et stort engagement i og passion for virksomhedens fortsatte udvikling.

Tom Mortang er desuden uddannet mediatoradvokat og certificeret voldgiftsdommer.

Fritiden bruges dels på golf, som han i mange år har dyrket på eliteniveau og dels på jagt, hvor han er medejer af et jagtkonsortium ved Gisselfeld Gods, og hvor særligt riffel-jagten dyrkes i kombination med jagttogter i forskellige dele af verden.