God advokatskik

Spalte 1: 

Samtlige advokater i Danmark skal overholde retsplejelovens regler om god advokatskik. Både MORTANG ADVOKATERS klienter og eventuelle modparter kan klage til Advokatnævnet, som fører tilsyn med danske advokaters overholdelse af de advokatetiske regler, hvis vores rådgivning og adfærd måtte give anledning hertil.

MORTANG ADVOKATER tager dette meget alvorligt, og det forekommer, at vi må sige nej tak til sager, fordi der er risiko for interessekonflikt. Ved interessekonflikt forstås eksempelvis den situation, at MORTANG ADVOKATER allerede repræsenterer modparten, men der kan også opstå interessekonflikt i andre situationer.

Hos MORTANG ADVOKATER gennemgår alle nye sager en grundig prøvelse for derved at undgå, at der kan være risiko for interessekonflikt, og vi evaluerer løbende vores procedurer med henblik på konstant forbedring.

Spalte 2: 

MORTANG ADVOKATER har en høj grad af ekspertise inden for det særlige retsområde, som regulerer advokaters forhold. Vores advokater har bl.a. ført en række principielle sager, herunder i Højesteret, hvori omfanget af ansvaret og de formelle regler om advokatskik er blevet gjort til genstand for domstolsprøvelse.

MORTANG ADVOKATER har naturligvis tavshedspligt med oplysninger, som kommer til vores kendskab under behandlingen af en sag, og vi lægger vægt at prioritere vores klienters interesser uden hensyntagen til andre faktorer.

Som klient hos MORTANG ADVOKATER kan De således stole på, at vi alene har Deres interesser for øje!