FAQ om inkasso​

​Her kan du finde svar på mange spørgsmål om inkasso.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, så kontakt os på mortang@mortang.dk eller (+45) 45 76 62 00.

1. Hvad er en indsigelse?

En indsigelse betyder, at der er en protest/reklamation over det skyldige beløb.

Har du modtaget en indsigelse, skal dette altid oplyses til Mortang Advokater.

Kontakt derfor altid Mortang Advokater, hvis der er gjort indsigelse, så vi kan tilpasse inkassoprocessen efter netop dette.

2. Hvad er en forfaldsdato?

Forfaldsdatoen er den dag, hvor et fakturakrav er forfalden til betaling.

Eksempel:

  • Fakturadato: 17. september 2017
  • Betalingsbetingelser: løbende måned + 10 dage
  • Forfaldsdatoen er således den 10. oktober 2017.

3. Hvad er fakturadato?

Fakturadato er den dato, hvor fakturaen er udstedt.

4. Hvornår må jeg sende en rykker til skyldner?

Du kan sende en rykker, når betalingsfristen i din faktura er overskredet.

Eksempel:

  • Fakturadato: 17. september 2017
  • Betalingsbetingelser: løbende måned + 10 dage
  • Forfaldsdato: 10. oktober 2017

Du kan tidligst sende en rykker den 11. oktober 2017.

5. Hvad skal et rykkerbrev indeholde?

  • Fakturakrav
  • Renter
  • Rykkergebyr
  • Oplysning om inkasso, omkostninger og 10 dages betalingsfrist

6. Hvad må du opkræve i rykkergebyr?

Du må maksimalt kræve kr. 100,00 i rykkergebyr for hver rykkerskrivelse. Der kan dog højest kræves rykkergebyrer for 3 rykkerskrivelser for det samme krav.
Det betyder, at du ikke kan sende 1 rykkerskrivelse og opkræve kr. 300,00 herfor. 


Er kravet mod en erhvervsdrivende, kan du også opkræve et kompensationsgebyr – se under kompensationsgebyr.

7. Hvad er kompensationsgebyr?

I erhvervsforhold kan du udover rykkergebyret også kræve, at skyldner skal betale et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling.


Kompensationsgebyret udgør kr. 310,00 inkl. moms og kan opkræves straks beløbet er forfalden til betaling.

8. Hvad må jeg opkræve i renter?

Hvis skyldner er forbruger, kan du højest pålægge skyldneren Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året, som tidligst kan beregnes fra 30 dage fra fakturadato.
Hvis skyldner er erhvervsdrivende, kan det aftales mellem dig og skyldner, hvad der må opkræves i renter. Eksempelvis kan det fremgå af dine salgs- og leveringsbetingelser, såfremt disse er aftalt mellem dig og skyldner.

9. Hvornår må jeg kræve renter?

Hvis skyldner er forbruger, kan der tidligst beregnes rente fra 30 dage fra fakturadato.
Hvis skyldner er erhvervsdrivende, må der opkræves renter fra dagen efter forfaldsdato.

10. Hvad er et inkassovarsel?

Det er et varsel/påkrav, som skal sendes til skyldner, inden gælden kan tages til inkasso.

Kontakt Mortang Advokater, som kan give rådgivning om, hvad der skal stå i et inkassovarsel.

11. Hvad er et inkassobrev?

Det er et brev til skyldner om, at gælden er taget til inkasso, og der pålægges i den forbindelse skyldner takstmæssige inkassoomkostninger.

12. Hvad er et betalingspåkrav?

Betalingspåkravet er et dokument til brug for inddrivelsen af gælden via fogedretten.

13. Hvad sker der under et fogedretsmøde?

Debitor afhøres under strafansvar og udspørges grundigt om personlige og økonomiske forhold, herunder om debitor ejer aktiver, hvori der kan foretages udlæg.

Mortang Advokater varetager altid fogedretsmødet på dine vegne.

Som det eneste advokatfirma med speciale i inkasso dækker Mortang Advokater hele Danmark, og møder med egne mødegivere i samtlige 24 retskredse. Dette sikrer den rette kvalitet og bedste resultat for vores klienter.

Det er vores erfaring, at den personlige fogedretsafhøring giver et bedre resultat end den telefoniske. Vi får større viden om økonomiske forhold og betalingsevne/betalingsvilje samt mulighederne for at foretage relevante udlæg.

Til information, så afholdes 95% af alle fogedretsmøder i Danmark via telefonen - men her gør Mortang Advokater en forskel, da vi vælger at møde personligt.

14. Hvad er et udlæg?

Udlæg betyder, at skyldner stiller et aktiv til sikkerhed for gælden. Skyldner kan herefter ikke sælge aktivet uden dit samtykke.

15. Hvordan tvangsfuldbyrder jeg et udlæg?

Kontakt Mortang Advokater.


​Kompetent advokatrådgivning til erhvervsklienter og privatpersoner

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Mortang Advokater blev i 1998 stiftet af advokat Tom Mortang, som havde en enkelt sag i sit arkivskab og ingen medarbejdere. Siden har Tom Mortang, med flair for full service og godt håndværk, opbygget en solid advokatvirksomhed med 40 ansatte, som årligt håndterer ca. 100.000 sager bestående af primært erhvervsrelaterede forhold og advokatinkasso. 

Efter at det i den nye Retsplejereform blev vedtaget at nedlægge en række retskredse, købte Mortang Advokater Domhuset i Hørsholm.​

​Opnå mere frihed i hverdagen med vores hjælp

Mortang Advokater består af en juridisk afdeling samt en inkassoafdeling. Herudover er der en større gruppe af studerende tilknyttet begge afdelinger. Kontorets tone er uformel og vi har en flad virksomhedsstruktur, hvor døren altid er åben. Det er vigtigt at have et godt samarbejde i hele virksomheden,
​at alle er fleksible og kan yde bistand til mange forskellige arbejdsopgaver.

Om Mortang Advokater​

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores motivation og eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Kontakt

Mortang Advokater

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Se rute på Google Maps

​Tlf.: (+45) 45 76 62 00

E-mail: mortang@mortang.dk

CVR: 18075784

Copyright © Mortang Advokater 2020 Alle rettigheder forbeholdes​.