Klient

Mortang Advokater har siden virksomhedens start i 1998 fokuseret på IT som det bærende driftselement, således at infrastrukturen i forhold til arbejdsprocesser, sagsforløb og information til klienter og debitorer er optimal og digital.

En optimal IT infrastruktur sikrer præcise procesgange, fremdrift og transparens.

Mortang Advokaters ambition har altid været at kunne tilpasse virksomheden efter behovet for løbende digital information, lovgivning og konkurrence, hvorfor vi har egen IT-afdeling og eget udviklet inkassosystem.

Kontakt salgschef Jimmy Vo på jiv@mortang.dk, hvis du vil vide mere.​​

IT & Online​ system

​Allerede tilbage i 2001 besluttede Mortang Advokater, at det var nødvendigt at udvikle egen IT-platform, som kunne give fleksibilitet i produktstrukturer og endvidere kunne håndtere sagerne i en smidig arbejdsgang mellem den udenretlige og retlige proces. Det gjorde vi i erkendelse af, at Mortang Advokater vurderede, at der ikke fandtes standard inkassosystemer på markedet, som kunne dække disse behov på tilfredsstillende vis.

Ved at udvikle egen IT-platform har Mortang Advokater derfor på denne måde kunne imødekomme både de lovmæssige krav og ændringer samt kunne dække vores klienters skiftende behov og krav. Det gør Mortang Advokater i stand til med kort varsel at ændre procedurer og arbejdsgange.

Mortang Advokater kan modtage inkassosager i de fleste standard filformater og tilbyder naturligvis muligheden for at bruge sikker mail (SFTP) i henhold til GDPR kravene.

På Mortang Advokaters online webløsning kan vores klienter følge sagerne både på sagsniveau og på den samlede portefølje. Der kan gives adgang til statistikker på brugerniveau og på overordnet niveau til brug for afrapportering, styring og controlling fx i forbindelse med afstemning af kreditpolitikker m. m.

Løsnings- og afregningsprocenter samt anden statistik kan også downloades og det kan gøres ud fra flere forskellige kriterier.

Vores klienters debitorer har også adgang, hvor de bl.a. kan se aktuel restgældsopgørelse, retsmødedatoer og de kan bestille kontoudskrifter, fakturakopier m. v. På brevene, som sendes til debitor står der et unikt password og login til Mortang Advokaters onlineløsning.

Endelig kan Mortang Advokater levere særligt udarbejdede rapporter ad hoc, når klienterne har brug for dette. Disse rapporter kan gøres tilgængelige online, når der er behov.

Ved eventuelle spørgsmål kontakt da venligst IT-chef Michael V. Krogh på telefon 45 76 62 00 eller på mail mvk@mortang.dk


​Kompetent advokatrådgivning til erhvervsklienter og privatpersoner

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Mortang Advokater blev i 1998 stiftet af advokat Tom Mortang, som havde en enkelt sag i sit arkivskab og ingen medarbejdere. Siden har Tom Mortang, med flair for full service og godt håndværk, opbygget en solid advokatvirksomhed med 40 ansatte, som årligt håndterer ca. 100.000 sager bestående af primært erhvervsrelaterede forhold og advokatinkasso. 

Efter at det i den nye Retsplejereform blev vedtaget at nedlægge en række retskredse, købte Mortang Advokater Domhuset i Hørsholm.​

​Opnå mere frihed i hverdagen med vores hjælp

Mortang Advokater består af en juridisk afdeling samt en inkassoafdeling. Herudover er der en større gruppe af studerende tilknyttet begge afdelinger. Kontorets tone er uformel og vi har en flad virksomhedsstruktur, hvor døren altid er åben. Det er vigtigt at have et godt samarbejde i hele virksomheden,
​at alle er fleksible og kan yde bistand til mange forskellige arbejdsopgaver.

Om Mortang Advokater​

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores motivation og eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Kontakt

Mortang Advokater

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Se rute på Google Maps

​Tlf.: (+45) 45 76 62 00

E-mail: mortang@mortang.dk

CVR: 18075784

Copyright © Mortang Advokater 2020 Alle rettigheder forbeholdes​.