Højesteret har fastslået, at beløbsbegrænsede udlægsbegæringer ikke afbryder forældelsesfristen for den fulde fordring.

Hvis en kreditor beløbsbegrænser en udlægsbegæring til fogedretten, reduceres omkostningerne til betaling af retsafgift, da retsafgiftens størrelse afhænger af kravets størrelse. Derfor vælger nogle kreditorer at begrænse deres udlægsbegæringer til fogedretterne i sager, hvor debitor ikke kan betale hele det skyldige udestående og ikke ejer udlægsegnede aktiver, som kan stilles til sikkerhed for hele kravet.

Det har hidtil været uafklaret, om beløbsbegrænsede udlægsbegæringer afbrød forældelsen for hele kreditors krav. Landsretterne har afsagt forskellige kendelser, som er kommet til modsatrettede resultater.

Højesteret har nu fastslået, at beløbsbegrænsede udlægsbegæringer ikke afbryder forældelsesfristen for det fulde krav, men kun for det beløb, som udlægsbegæringen er begrænset til. Kreditor skal derfor betale retsafgift af det fulde krav, hvis forældelsesfristen skal afbrydes for hele kravet.

De kreditorer, som beløbsbegrænser deres udlægsbegæringer for at spare retsafgifter, bør nøje overveje, om retsafgiftsbesparelserne opvejer de tab, som kreditor lider, fordi kravene delvist forældes. I den forbindelse bør det særligt overvejes at genindbringe sager for fogedretten som snart forælder, og som tidligere har været behandlet i fogedretten for et begrænset beløb.

Mortang Advokater står klar til at bistå med en analyse af, om Højesterets afgørelser giver anledning til, at I bør ændre håndteringen af jeres eksisterende og fremtidige inkassosager. Mortang Advokater kan varetage håndteringen af sagerne og indbringe sagerne for retten.

Højesterets kendelser kan læses her:

Af Advokat Peter Guyonnet Olsen

Kontaktoplysninger

Tlf.: ​(+45) 45766200

E-mail: po@mortang.dk


​Kompetent advokatrådgivning til erhvervsklienter og privatpersoner

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Mortang Advokater blev i 1998 stiftet af advokat Tom Mortang, som havde en enkelt sag i sit arkivskab og ingen medarbejdere. Siden har Tom Mortang, med flair for full service og godt håndværk, opbygget en solid advokatvirksomhed med 40 ansatte, som årligt håndterer ca. 100.000 sager bestående af primært erhvervsrelaterede forhold og advokatinkasso. 

Efter at det i den nye Retsplejereform blev vedtaget at nedlægge en række retskredse, købte Mortang Advokater Domhuset i Hørsholm.​

​Opnå mere frihed i hverdagen med vores hjælp

Mortang Advokater består af en juridisk afdeling samt en inkassoafdeling. Herudover er der en større gruppe af studerende tilknyttet begge afdelinger. Kontorets tone er uformel og vi har en flad virksomhedsstruktur, hvor døren altid er åben. Det er vigtigt at have et godt samarbejde i hele virksomheden,
​at alle er fleksible og kan yde bistand til mange forskellige arbejdsopgaver.

Om Mortang Advokater​

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores motivation og eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Kontakt

Mortang Advokater

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Se rute på Google Maps

​Tlf.: (+45) 45 76 62 00

E-mail: mortang@mortang.dk

CVR: 18075784

Copyright © Mortang Advokater 2020 Alle rettigheder forbeholdes​.