Kommunale forsyningsselskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse

​​Regeringen fremsatte den 15. november 2019 et lovforslag om ændring af gældsinddrivelsesloven, som giver kommunalt ejede forsyningsselskaber mulighed for at vælge, om de ønsker at benytte sig af restanceinddrivelsesmyndigheden eller af privat inkasso hos inkassoadvokater eller inkassobureauer. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

Baggrunden for forslaget er, at den offentlige inddrivelse har været utilfredsstillende siden det i 2015 blev besluttet at stoppe al automatisk inddrivelse. Da den offentlige gældsinddrivelse i flere år har været ude af

funktion, er det positivt, at de kommunale forsyningsselskaber nu får mulighed for at benytte private inkassosamarbejdspartnere og derved opnå de samme inddrivelsesmuligheder, som de private forsyningsvirksomheder har haft glæde af i årevis.

Lovforslag om ændring af gældsinddrivelsesloven

Ifølge lovforslaget vil en forsyningsvirksomhed, som samarbejder med en privat inkassosamarbejdspartner, få mulighed for at opkræve udenretlige inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser.

Hvis forsyningsvirksomheden ønsker at benytte private inkassosamarbejdspartnere, skal forsyningsvirksomheden ifølge lovforslaget aktivt tilvælge dette. Tilvalget omfatter alle fordringer, der endnu ikke er eller har været overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden. Forsyningsvirksomhedens frist for at meddele restanceinddrivelsesmyndigheden, at denne fremadrettet vælger privat inkasso, er fastsat til senest den 1. april 2020.

Hvis forsyningsvirksomheden vælger en privat inkassosamarbejdspartner, er forsyningsvirksomheden

bundet af valget i 3 år fra restanceinddrivelsesmyndigheden er blevet gjort bekendt med valget. Når den

3-årige periode er udløbet, kan forsyningsvirksomheden frit vælge, om inddrivelsen igen skal overgå til den offentlige restanceinddrivelsesmyndighed.

​Hvis forsyningsselskabet ikke foretager sig noget, vil forsyningsselskabet fortsat skulle inddrive ubetalte fordringer via den offentlige restanceinddrivelsesmyndighed.

Forsyningsselskaberne bør tage aktivt stilling

Grundet de nuværende problemer med den offentlige inddrivelse anbefaler vi, at forsyningsselskaberne

nøje undersøger mulighederne for at samarbejde med en privat inkassosamarbejdspartner om inddrivelse af

de udestående fordringer.

Hos Mortang Advokater har vi mangeårig erfaring med håndtering af inkassoporteføljer for private forsyningsselskaber, og vi er overbeviste om, at vi kan tilbyde et skræddersyet inkassoforløb, som kan forbedre inddrivelsen hos de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Kontakt os gerne for en drøftelse af, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et inkassoforløb, som passer til jeres forsyningsvirksomhed.​​

Af Advokat Sverri Dahl (H)

Kontaktoplysninger

Tlf.: ​(+45) 45766200

E-mail: sd@mortang.dk


​Kompetent advokatrådgivning til erhvervsklienter og privatpersoner

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Mortang Advokater blev i 1998 stiftet af advokat Tom Mortang, som havde en enkelt sag i sit arkivskab og ingen medarbejdere. Siden har Tom Mortang, med flair for full service og godt håndværk, opbygget en solid advokatvirksomhed med 40 ansatte, som årligt håndterer ca. 100.000 sager bestående af primært erhvervsrelaterede forhold og advokatinkasso. 

Efter at det i den nye Retsplejereform blev vedtaget at nedlægge en række retskredse, købte Mortang Advokater Domhuset i Hørsholm.​

​Opnå mere frihed i hverdagen med vores hjælp

Mortang Advokater består af en juridisk afdeling samt en inkassoafdeling. Herudover er der en større gruppe af studerende tilknyttet begge afdelinger. Kontorets tone er uformel og vi har en flad virksomhedsstruktur, hvor døren altid er åben. Det er vigtigt at have et godt samarbejde i hele virksomheden,
​at alle er fleksible og kan yde bistand til mange forskellige arbejdsopgaver.

Om Mortang Advokater​

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores motivation og eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Kontakt

Mortang Advokater

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Se rute på Google Maps

​Tlf.: (+45) 45 76 62 00

E-mail: mortang@mortang.dk

CVR: 18075784

Copyright © Mortang Advokater 2020 Alle rettigheder forbeholdes​.