Erhvervslejeret og lejeret

Lejeretten kan være svær at forstå, og fejlvurderinger kan have store økonomiske konsekvenser. Mange kontraktforhold er omfattet af lejelovgivningens regler, der ofte er ufravigelige, og lejeforhold er tit indirekte afgørende for værdifastsættelsen af ejendomme med lejemål.

Hos Mortang Advokater har vi et indgående kendskab til lejelovgivningen, og vi rådgiver både indenfor erhvervslejeret, privat lejeret og almen lejeret.

Erhvervslejeret

Mortang Advokater rådgiver både større og mindre erhvervsudlejere, erhvervslejere og administratorer af erhvervsejendomme. Vi hjælper blandt andet med erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter, forhandlinger ved afståelse af lejemål, lejeforhøjelser og nedsættelser, drifts- og varmeregnskaber samt erstatningsopgørelser ved fraflytning.

Derudover rådgiver vi i forbindelse med køb og drift af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv og om konfliktløsning og vilkårsændringer i forbindelse med lejekontrakter.

Vi fører naturligvis også retssager indenfor alle erhvervslejeretlige områder.

Lejeret

Det er vores erfaring, at mange lejesager kan afsluttes hurtigt, billigt og godt, hvis de bliver grebet rigtigt an fra start. Hos Mortang Advokater har vi både den ekspertise, der skal til for at foregribe eventuelle lejeretlige problemstillinger og stor erfaring med den praktiske håndtering af lejeretlige sager.

Vores rådgivning omfatter blandt andet hjælp til at vurdere, hvornår en udlejer har ret til at sætte en lejer ud, og hvordan det gøres korrekt, indgåelse og ophør af lejeaftaler, vedligeholdelse og forbedringer og forhold vedrørende lejeregulering.


​Kompetent advokatrådgivning til erhvervsklienter og privatpersoner

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Mortang Advokater blev i 1998 stiftet af advokat Tom Mortang, som havde en enkelt sag i sit arkivskab og ingen medarbejdere. Siden har Tom Mortang, med flair for full service og godt håndværk, opbygget en solid advokatvirksomhed med 40 ansatte, som årligt håndterer ca. 100.000 sager bestående af primært erhvervsrelaterede forhold og advokatinkasso. 

Efter at det i den nye Retsplejereform blev vedtaget at nedlægge en række retskredse, købte Mortang Advokater Domhuset i Hørsholm.​

​Opnå mere frihed i hverdagen med vores hjælp

Mortang Advokater består af en juridisk afdeling samt en inkassoafdeling. Herudover er der en større gruppe af studerende tilknyttet begge afdelinger. Kontorets tone er uformel og vi har en flad virksomhedsstruktur, hvor døren altid er åben. Det er vigtigt at have et godt samarbejde i hele virksomheden,
​at alle er fleksible og kan yde bistand til mange forskellige arbejdsopgaver.

Om Mortang Advokater​

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores motivation og eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Kontakt

Mortang Advokater

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Se rute på Google Maps

​Tlf.: (+45) 45 76 62 00

E-mail: mortang@mortang.dk

CVR: 18075784

Copyright © Mortang Advokater 2020 Alle rettigheder forbeholdes​.