opstart af virksomhed

Mortang Advokater har stor erfaring med og ekspertise indenfor opstart af virksomheder. Vi rådgiver om alle juridiske aspekter på området og kan derudover også tilbyde vejledning og sparring vedrørende økonomiske og ledelsesmæssige forhold, da flere af vores advokater har suppleret deres juridiske fundament med uddannelser indenfor økonomi.

Vi hjælper blandt med at vurdere hvilken selskabsform og koncernopbygning, der passer bedst til det specifikke forretningskoncept. Derudover omfatter rådgivningen hjælp til at udarbejde dokumenter i forbindelse med virksomhedsetableringen. Det kan fx være stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen, kontrakter og dokumenter vedrørende markedsføringstiltag.

Mortang Advokater hjælper også i forbindelse med finansiering og kapitalfremskaffelse og med at affatte de nødvendige investeringsaftaler og kapitalindskudsdokumenter.

Valg af virksomhedsform

Når en ny virksomhed skal etableres, er det vigtigt at forholde sig til, om virksomheden skal være en enkeltmandsvirksomhed eller et aktie- eller anpartsselskab.

Der er stor forskel på, om man vælger den ene eller den anden løsning. Valget har nemlig blandt andet betydning for deltagernes hæftelse. I aktie- og anpartsselskaber hæfter deltagerne kun med deres indskud. Ved enkeltmandsvirksomheder hæfter ejeren personligt.

Derudover hæfter anparts- og aktieselskaber kun med den formue, der er oparbejdet i selskabet – dvs. egenkapitalen. Det er karakteristisk for anparts- og aktieselskaber, at der er flere end én deltager i selskabet.

Valget af virksomhedsform har også stor betydning for virksomhedens regnskabsmæssige og skattemæssige forhold. Og en hensigtsmæssig skatteplanlægning er yderst vigtig for en virksomhed.

Mortang Advokater har stor erfaring med etablering af virksomheder, og det er vores opfattelse, at en virksomhed bliver sikret den bedste start, når nytænkning og innovation kombineres med solid erfaring.


​Kompetent advokatrådgivning til erhvervsklienter og privatpersoner

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Mortang Advokater blev i 1998 stiftet af advokat Tom Mortang, som havde en enkelt sag i sit arkivskab og ingen medarbejdere. Siden har Tom Mortang, med flair for full service og godt håndværk, opbygget en solid advokatvirksomhed med 40 ansatte, som årligt håndterer ca. 100.000 sager bestående af primært erhvervsrelaterede forhold og advokatinkasso. 

Efter at det i den nye Retsplejereform blev vedtaget at nedlægge en række retskredse, købte Mortang Advokater Domhuset i Hørsholm.​

​Opnå mere frihed i hverdagen med vores hjælp

Mortang Advokater består af en juridisk afdeling samt en inkassoafdeling. Herudover er der en større gruppe af studerende tilknyttet begge afdelinger. Kontorets tone er uformel og vi har en flad virksomhedsstruktur, hvor døren altid er åben. Det er vigtigt at have et godt samarbejde i hele virksomheden,
​at alle er fleksible og kan yde bistand til mange forskellige arbejdsopgaver.

Om Mortang Advokater​

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores motivation og eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Kontakt

Mortang Advokater

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Se rute på Google Maps

​Tlf.: (+45) 45 76 62 00

E-mail: mortang@mortang.dk

CVR: 18075784

Copyright © Mortang Advokater 2020 Alle rettigheder forbeholdes​.