Forligsmægling og mediation​

Konfliktløsning er et af Mortang Advokaters kernekompetenceområder, og vi hjælper ofte ved mediation og andre forligsforhandlinger. Hos Mortang Advokater har vi uddannede mediatoradvokater og stor erfaring med den vurdering af processuelle risici, der ofte går forud for beslutningen om at starte en mediation og selve forligsmæglingen.

Mediation er en uformel proces, hvor mediator på parternes initiativ hjælper parterne til selv at finde en aftale og afslutte deres konflikt.

Vi betragter mediation som et vigtigt værktøj, der er særligt hensigtsmæssigt i sager, hvor en retssag enten vil være for risikabel eller langvarig og omkostningstung. Mediation er en mulighed for at løse en tvist hurtigt og med et tilfredsstillende resultat. Mediation er også en god løsning i sager, hvor man ikke ønsker at ophæve samarbejdet med modparten på grund af tvisten, og hvor det derfor er vigtigt, at nå frem til en løsning.

I dag er det almindeligt, at enten domstolene eller parterne selv tager initiativ til at gennemføre en forligsmægling eller mediation. Det kan også stå direkte i en kontrakt, at et egentligt søgsmål kun kan anlægges, hvis der har været forligsforhandlinger mellem parterne.


​Kompetent advokatrådgivning til erhvervsklienter og privatpersoner

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Mortang Advokater blev i 1998 stiftet af advokat Tom Mortang, som havde en enkelt sag i sit arkivskab og ingen medarbejdere. Siden har Tom Mortang, med flair for full service og godt håndværk, opbygget en solid advokatvirksomhed med 40 ansatte, som årligt håndterer ca. 100.000 sager bestående af primært erhvervsrelaterede forhold og advokatinkasso. 

Efter at det i den nye Retsplejereform blev vedtaget at nedlægge en række retskredse, købte Mortang Advokater Domhuset i Hørsholm.​

​Opnå mere frihed i hverdagen med vores hjælp

Mortang Advokater består af en juridisk afdeling samt en inkassoafdeling. Herudover er der en større gruppe af studerende tilknyttet begge afdelinger. Kontorets tone er uformel og vi har en flad virksomhedsstruktur, hvor døren altid er åben. Det er vigtigt at have et godt samarbejde i hele virksomheden,
​at alle er fleksible og kan yde bistand til mange forskellige arbejdsopgaver.

Om Mortang Advokater​

Vores kerneværdier er til enhver tid at finde den optimale løsning for vores klienter samt at yde den service, vores klienter har brug for. Vi er meget bevidste om, at det er vores klienter, som udgør vores motivation og eksistensberettigelse, og som derfor også er nøglen til vores succes.

Kontakt

Mortang Advokater

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Se rute på Google Maps

​Tlf.: (+45) 45 76 62 00

E-mail: mortang@mortang.dk

CVR: 18075784

Copyright © Mortang Advokater 2020 Alle rettigheder forbeholdes​.